Hlavní obsah v kategorii Zápis z jednání školské rady 6/2022

Program: 1. Projednání a schválení Jednacího řádu – jednohlasně schváleno 2. Seznámení s pravomocemi školské rady dle §167, 168 zák. 561/2004 Sb. 3. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele Předseda – Jitka Tkadlecová Místopředseda – Jan Šimoník Zapisovatel – Markéta Petrů 4. Seznámení se změnami ve školním řádu, jeho schválení – dodatek – ochrana před patologickými jevy - změna v pravidlech pro hodnocení žáků – hodnocení žáků z Ukrajiny - jednohlasně schváleno 5. Informace o škole (počet žáků a tříd, projekty) - 203 žáků (jedna žákyně z Ukrajiny), 9 tříd - Letos vyjde 17 žáků 9. ročníku, příští školní rok bude 17 žáků 1. třídy, odstěhují se 2 žáci – předpokládaný počet 201 žáků - dokončujeme Šablony III, jsme zapojeni do Národního plánu doučování, dokončili jsme projekt Prevence 2022, Ovoce do škol, Mléko do škol 6. Diskuse - návrhy: 7. Usnesení: O jednání školské rady bude předseda informovat ředitele školy. Zapsala: Markéta Petrů