Hlavní obsah v kategorii Zápis ze zasedání školské rady 9/2019

- Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019 - výroční zpráva byla jednohlasně schválena - Projednání a schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků - školní řád i pravidla pro hodnocení žáků jednohlasně schváleny - Seznámení s organizací školního roku 2019/2020 - počty žáků ve třídách, jednotliví vyučující - povinně volitelné předměty - školní družina - projekty - preventivní programy - souhlasy rodičů nových žáků - GDPR - nové webové stránky školy - zavedení elektronických TK, od 2. pololetí i ŽK - koše do tříd na tříděný odpad - Akce školy - Diskuse - obědy pro cizí strávníky a pro děti ze sociálně slabých rodin - programy R-Ego - změna - využití školního hřiště - kluziště **Usnesení:** O návrzích školské rady bude předseda informovat ředitele školy.