Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy Školská rada vzniká v souvislosti s ustanovením § 167 odst.1 zákona č. 561/2004Sb.

Školská rada při ZŠGM vznikla v 1/2006 a je ustanovena v počtu 9 členů (Po 3 členech jmenuje své zástupce zřizovatel obec Štítná nad Vláří, rodiče ze svých řad a pedagogičtí pracovníci z řad zaměstnanců školy)

Pravomoci školské rady:

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • Schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • Projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení
 • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, a dalším orgánům státní správy ve školství
 • Podává návrh na odvolání ředitele
 • Podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Členové školské rady (do 10/2021)

 • Jitka Tkadlecová, zást. školy, předseda577 336 120, j.tkadlecova@zsgm.cz
 • Katarína Struhařová, zást. rodičů, místopředseda
 • Markéta Petrů, zást. školy, zapisovatelka
 • Zuzana Barboříková, zást. obce
 • Ladislav Hnilo, zást. obce
 • Václav Holba, zást. obce
 • Zdeňka Miklasová, zást. školy
 • Vojtěch Pinďák, zást. rodičů
 • Marcela Stašová, zást. rodičů