Hlavní obsah v kategorii Vánoční koledování "Děti dětem"

Cílem tohoto projektu je umožnění finanční podpory nemocným dětem. Velkým přínosem je zapojení všech dětí naší školy do přípravy programu. Děti se učí vzájemné spolupráci, komunikaci a zodpovědnosti. Mají možnost se zamyslet nad důležitostí pomoci svým kamarádům, kteří musí kvůli své nemoci pobývat v nemocnici. ###Vánoční koledování 2017 V neděli 10. 12. 2017 proběhlo na naší škole tradiční vánoční koledování DĚTI DĚTEM. Výtěžek z této akce činil 30.626 Kč, z toho pošleme 10.000 Kč Lucince z Brna a přispějeme tak na její lázeňský rehabilitační program. Ostatní peníze použijeme na akce pro naše děti (úhrada kulturních představení, program ke Dni dětí). Děkujeme všem návštěvníkům za jejich účast a příspěvky, přejeme klidné prožití Vánoc a v novém roce hodně zdraví a spokojenosti. ###Vánoční koledování 2016 V neděli 4. 12. 2016 jsme ve škole umocnili předvánoční atmosféru tradičním koledováním DĚTI DĚTEM. Letos si návštěvníci mohli prohlédnout originálně ozdobené vánoční stromky, zkusit si svoji zručnost v dílničkách, občerstvit se v kavárničce ve školní jídelně a poslechnout si cimbálovou muziku. Děkujeme všem, kteří se na zdárném průběhu této akce podíleli a doufáme, že zde všichni strávili příjemné odpoledne. Část získaného výtěžku věnujeme mobilnímu hospici ONDRÁŠEK, druhou část použijeme na financování akcí pro naše děti. Dne 4. 12. 2016 na naší škole proběhla již tradiční předvánoční akce „Děti dětem“. Školní jídelnu letos ovládly třídy 9. A a 9.B. Spojenými silami připravily ve spolupráci s paními kuchařkami výbornou kyselici, bramboráky a také za nezbytné pomoci svých maminek sladké (koláče, zákusky…) i slané výrobky (chlebíčky, jednohubky….). Děkujeme touto cestou všem ochotným maminkám, babičkám, našim paním kuchařkám za jejich nezištnou pomoc, bez které bychom to všechno nezvládli. VAŠI VDĚČNÍ DEVÁŤÁCI ###Vánoční koledování 2015 11/2015 Pomalu se blíží vánoční čas a s ním i VÁNOČNÍ TRHY, které naše škola každoročně pořádá. A tak jsme si na pomoc přizvali naše maminky a babičky. Pod vedením paní Matušincové se nám povedlo vyrobit spoustu krásných vánočních ozdob. Jejich prodejem podpoříme dobrou věc a opět pomůžeme dětem, které naši podporu potřebují. Čtvrťáci, Ještě jednou děkuji rodičům za pomoc a podporu při přípravě na adventní trhy. Markéta Petrů, tř. uč. 4. třídy V neděli 6. 12. 2015 jsme uspořádali tradiční vánoční koledování „Děti dětem“. Hosté, kteří naši školu navštívili, si mohli zakoupit vánoční výrobky dětí, podívat se na vystoupení Javorníčku, poslechnout si vánoční koledy v podání Scholy a občerstvit se ve školní jídelně. Součástí programu byla i výstava fotografií Radka Holíka a výstava starých fotoaparátů. Část výtěžku z této akce věnujeme nemocným dětem, druhou část použijeme na kulturní vystoupení pro naše děti. Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit. ###Vánoční koledování 2014 V neděli 7. 12. 2014 proběhlo na naší škole tradiční VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ. Kromě nákupu drobných vánočních ozdob a dárků si návštěvníci mohli poslechnout koledy v podání našich dětí, vyzkoušet zdobení perníků, podívat se na výrobu vánočních ozdob a oplatků, pletení košíků a občerstvit se ve školní jídelně. Děkujeme všem rodičům, kteří se na této úspěšné akci podíleli a pomohli s výrobou dárků nebo s občerstvením. Poděkování patří i všem, kteří předvedli výrobu tradičních vánočních předmětů. (link: http://radekh88.rajce.idnes.cz/Vanocni_koledovani_Deti_detem_7.12.2014/ text: Foto na radekh88.rajce.idnes.cz ) V neděli 7. 12. 2014 proběhlo na naší škole tradiční vánoční koledování DĚTI DĚTEM. Výše vybrané částky činila 29 476,– Kč. Z toho jsme za 10 000,– Kč koupili hračky pro dětské oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Ostatní peníze použijeme na akce pro naše děti – např. minulý týden jsme uhradili všem žákům vstupné na koncert Radima Zenkla. Děkujeme všem návštěvníkům za jejich účast a příspěvky, přejeme klidné prožití Vánoc a v novém roce hodně zdraví a spokojenosti. ###Vánoční koledování 2013 V neděli 8. prosince jsme zorganizovali naši již tradiční předvánoční akci – Vánoční koledování s názvem Děti dětem. Žáci všech tříd i školní družiny vyrobili pod vedením svých učitelů mnoho pěkných a nápaditých dárků a ozdobných předmětů. Část výtěžku z jejich prodeje věnujeme nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek a část použijeme pro naše děti. Loni jsme z tohoto výdělku zaplatili pěkný program na Den dětí. Děkujeme všem žákům i pedagogům za čas a úsilí, které pro zdar této akce věnovali. Zvlášť poděkovat chceme i paní Oberreiterové, Markové a Filkornové, které upekly a ozdobily krásné perníky a celý výtěžek z jejich prodeje nám věnovaly. Stejným způsobem proběhl i prodej vánočních oplatků, jejichž výrobu předvedly paní M. Šuráňová a Z. Šuráňová a výroba vánočních ozdob z drátků paní Langové. Velmi zajímavé bylo i pletení košíků, které předvedl pan Gbelec. Těší nás zájem veřejnosti o tuto akci. Doufáme, že zde všichni návštěvníci získali vánoční náladu a příští rok nás opět rádi podpoří. ###Vánoční koledování 2012 V neděli 9. 12. 2012 jsme zorganizovali už tradiční Vánoční koledování – letos s názvem Děti dětem. Výtěžek poukážeme na nadační fond dětské onkologie Krtek. Děkujeme všem, kteří naši školu navštívili a tuto akci podpořili. (link: http://www.popovske.estranky.cz/clanky/akce/vanocni-koledovani-deti-detem.html text: Foto na www.popovske.estranky.cz) ###Vánoční koledování 2011 V neděli 11.12.2011 se uskutečnil již pátý ročník Vánočního koledování pro Indii, jehož výtěžek používáme na zaplacení školného pro dvě adoptované děti v Indii. Do náročných příprav se zapojily všechny děti a učitelé naší školy. Celá akce začala ve 14.00 hod. v kulturním domě, kde na úvod zazněla vánoční píseň v podání Anety Liškové a Stanislava Holby z 9. ročníku. Vystřídal je folklorní soubor Javorníček, který pod vedením p. uč. Zdenky Vargové a Marie Macharové zazpíval pásmo koled. Toto pásmo jsme věnovali památce dlouholeté vedoucí Javorníčku p. uč. Janě Poláškové, která nás v minulém týdnu po dlouhé a těžké nemoci opustila. Celé vystoupení bylo zakončeno divadelním představením žáků 8.-9. ročníku pod vedením p.uč. Renaty Chromíkové s názvem Malý princ. Po skončení představení se všichni návštěvníci přesunuli do školy, kde si mohli ve stáncích zakoupit výrobky dětí, zaposlouchat se do zpěvu koled v podání žáků 5. ročníku, zahřát se a popovídat si v kavárně za asistence žáků 9. roč. Dovolte nám, abychom na závěr poděkovali nejenom dětem a vyučujícím za přípravu a realizaci Vánočního koledování, ale také všem návštěvníkům, kteří svojí přítomností a zakoupením dárkům přispěli ke zdaru celé akce. ###Vánoční koledování 2010 20.12.2010 Kdo ještě nezaregistroval, že naše škola prochází v tomto roce projektem zaměřeným na prevenci rizikových jevů, jehož cílem je zlepšení vztahů mezi všemi účastníky vzdělávacího a výchovného procesu našich dětí, mohl se snad na vlastní kůži v neděli 19.prosince 2010 v rámci akce školy „Koledování pro Indii“ přesvědčit o tom, k jakým změnám postupně dochází. Cíleně se zaměřujeme na osvojení pravidel vzájemné otevřené komunikace, řešení konfliktních situací, motivací jednotlivých dětí a zapojení všech účastníků podle jejich schopností a dovedností do jednotlivých akcí školy, které simulují situace běžného života. ###Vánoční koledování 2009 V neděli 13. prosince 2009 se prostory naší základní školy ve Štítné nad Vláří otevřely široké veřejnosti s nabídkou prodeje výrobků s vánoční tématikou. Již třetím rokem se naše škola zapojuje do projektu pražské Charity - (link: https://praha.charita.cz/zahranici/adopce-na-dalku/ text: Adopce na dálku®), který jsme ještě upravili pro podmínky našich dětí.