Hlavní obsah v kategorii Technické vzdělávání (výzva 57)

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy. ###Průběh projektu - Klíčová aktivita 1: Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání formou vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. Pro realizaci bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáka a pedagoga. - Klíčová aktivita 2: Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy. Podstatou je realizace vzdělávání učitelů ZŠ v práci s technickými materiály, zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků ZŠ v polytechnické výchově.