Hlavní obsah v kategorii Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ)

Cílem projektu „Státní informační politika ve vzdělávání” (SIPVZ) je za pomocí výukového software zvýšit efektivitu a kvalitu vzdělávání. Projekt tak umožní studentům na základě fotodokumentace, video ukázky, nahrávky zvuku, zobrazení geometrických útvarů atd. přiblížit probíranou látku. Práce s počítačem se dnes stává téměř neodmyslitelnou součástí našeho života a úkolem školy je tedy také k tomu žáky připravit. Výukový SW a vlastní prezentace (0045P2005) V rámci projektu se nám podařilo: vytvořit technické zázemí pro dataprojekci ve třech učebnách, rozšířit množství výukových programů a encyklopedií, naučit aktivnější učitele vytvářet výukové materiály v programech, vytvořit výukové materiály regionálního charakteru, které na trhu chybí, zapojit žáky do procesu tvorby těchto výukových materiálů, umožnit žákům prezentovat své práce názorně před celou třídou, uspořádat „Prezentační dny″ pro učitele naší i ověřující školy a žáky využít výstupy z projektu na školení SIPVZ – ICT na 1. stupni. Byly vytvořeny následující elektronické výukové materiály, které vám rádi zašleme na CD: Historie matematiky a fyziky, Valašskokloboucko, Obrázky z historie obce Štítná nad Vláří, Pracovní listy do fyziky k programu Edison. Matematika s počítačem – metodická příručka (0111P2006) Záměrem tohoto projektu bylo vytvoření přehledných metodických příruček k učivu matematiky pro 2. stupeň základní školy. Příručky jsou k dispozici ke stažení na stránkách naší školy. Pomocí těchto příruček se učitelé matematiky, kteří dosud počítač ve výuce nepoužívají, mohou naučit zařadit do výuky matematické výukové programy dostupné na našem trhu. Výukové programy ve škole i doma (0112P2006) Cílem tohoto projektu bylo, aby děti na 1. stupni měly více možností pracovat s počítačovými výukovými programy. Formou workshopů jsme se snažili motivovat učitele 1. stupně a rodiče žáků k využívání vhodných programů se svými žáky či dětmi. Chtěli jsme učitelům, rodičům i dětem ukázat, že počítač je efektivním nástrojem pro mnoho činností, že jim umožňuje velmi kreativní práci a dosažení zdařilých výsledků. Výstupy projektů jsou k dispozici ke stažení na stránkách naší školy.