Hlavní obsah v kategorii Šablony pro ZŠ Gabry a Málinky

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, spolupráci s rodiči dětí a žáků. ####Průběh projektu: Aktivita II/1.1 Školní asistent - 0,5 úvazku na 12 měsíců - aktivitu budeme plnit ve školním roce 2017/2018 - podpora žáků ohrožených školním neúspěchem Aktivita II/2.1e Vzdělávání pedagogických pracovníků - rozsah 16 hodin - zaměřené na inkluzi Aktivita II/2.8 Vzdělávání pedagogických pracovníků - rozsah 8 hodin - zaměřené na inkluzi Aktivita II/3.1 Čtenářský klub – 10 aktivit -v období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut - pro přihlášené žáky je docházka povinná Aktivita II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her – 2 aktivity -v období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut - pro přihlášené žáky je docházka povinná Aktivita II/3.3 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem – 12 aktivit -v období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 60 minut - pro přihlášené žáky je docházka povinná