Hlavní obsah v kategorii Šablony III

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Je zaměřen na následující témata: - personální podpora (školní asistent) - extrakurikulární a rozvojové aktivity (kluby pro žáky, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve výuce, projektový den mimo školu)