Hlavní obsah v kategorii Šablony III

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Je zaměřen na následující témata: - personální podpora (Školní asistent) - extrakurikulární a rozvojové aktivity (Kluby pro žáky, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, Projektový den ve výuce, (link: https://www.zsgm.cz/zpravy/projektovy-den-mimo-skolu-dlouhe-strane-2020 text: Projektový den mimo školu))