Hlavní obsah v kategorii Šablony 2022

Naše škola byla úspěšná v získání dotace v rámci Výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání na projekt „Učíme se pro život IV“ , registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/000254. Název projektu: Šablony 2022 Celková částka dotace činí 1 255 998 Kč. Projekt probíhá od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2024. Z Výzvy realizujeme následující šablony: Školní asistent ZŠ: Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Školní speciální pedagog ZŠ: Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků školy a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ, ŠD a ŠK: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ, ŠD a ŠK (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ: Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání. Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK: Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou účastníka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.