Hlavní obsah v kategorii S Gabrou a Málinkou do Fryštáku II

(image: logo-zlinsky-kraj.png) Dotace bude poskytována na základě programu RP19–18 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových jevů chování schváleného Radou (link: https://www.kr-zlinsky.cz/ text: Zlínského kraje) dne 27. 11. 2017 usnesením č. 1018/R29/17. Podporovaná opatření Programu: Podpora tvorby a realizace kvalitních preventivních aktivit škol a školských zařízení. Předpokládané **celkové náklady projektu činí 66 000 Kč**, z toho neinvestiční dotace Zlínského kraje do výše 46 000 Kč, současně však maximálně 69,70% celkových způsobilých výdajů projektu. Dotace bude použita na úhradu třídenního programu všeobecné primární prevence orientačního kurzu v (link: https://www.disfrystak.cz/ text: DIS Fryšták) pro žáky 8. ročníku (březen 2018) a 6. ročníku (listopad 2018) a na předcházející programy (link: http://www.r-ego.cz/ text: R-Ego). Následné vyhodnocení provedeme sami. *Projekt lze zahájit nejdříve od 1. 1. 2018, realizace musí být ukončena nejpozději k datu 30. 12. 2018.*