Hlavní obsah v kategorii Rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání na ZŠ a SŠ realizací inovativních programů zaměřených na rozvoj hodnotové orientace žáků v oblasti trvale udržitelného rozvoje a environmentální výchovy. K dalším cílům patří: vnímání života jako nejvyšší hodnoty, respekt jedinečnosti, důstojnosti a neopakovatelnosti života, ovlivňování životního stylu a hodnotové orientace žáků, uvědomění si etického rozměru ekologického, sociálního a komunikačního jednání, ocenění rozmanitosti projevů života kultury a každého člověka. ###Průběh projektu: - článek: 2012/04 – Fryšták – 8. ročník - článek: 2011/12 – Adaptační kurz 6. ročníku ve Fryštáku - článek: 2010/12 – 3 dny ve Fryštáku (6. roč.) - článek: 2010/04 – Orientační dny ve Fryštáku (8.B) - článek: 2010/04 – Orientační dny ve Fryštáku (8.A) - článek: 2009/11 – Adaptační kurz 6. ročníku