Hlavní obsah v kategorii Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Gabry a Málinky

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků ###Průběh projektu: - Klíčová aktivita 1: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti Učitelé vytvoří 8 různých tematických plánů Čtenářských dílen pro 2. – 9. ročník na celý školní rok 2015/2016. V průběhu projektu proběhne v každém ročníku nejméně 6 Čtenářských dílen ověřujících část doloženého tematického plánu. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné k realizaci Čtenářských dílen: povinný nákup nejméně 400 kusů knih v papírové podobě, odborná literatura a vhodné vzdělávací aktivity pro realizační tým. - Klíčová aktivita 2: Zahraniční jazykový kurz pro učitele: Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání nejméně 10 pracovních dnů.