Hlavní obsah v kategorii Rovná příležitost pro Gabru a Málinku

Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Cíl tohoto projektu: zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod tak, aby podporovaly rovný přístup žáků ke vzdělávání. ###Projekt má za úkol zejména: - vytvoření technického a programového zázemí k moderní výuce v počítačové učebně a v učebně s interaktivní tabulí - zavádění moderních metod do výuky pomocí vlastních multimediálních vzdělávacích programů, metodických příruček a pracovních výukových materiálů tak, aby byl podpořen rovný přístup ke vzdělávání - vytvoření informačního centra sloužícího žákům a rodičům zejména v oblasti domácího využívání počítačových výukových programů - zvýšení odborné a pedagogické způsobilosti učitelů naší školy v oblasti práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i v oblasti práce s žáky nadanými - přenos všech aktivit projektu na hlavní cílovou skupinu – žáky naší školy, rozvoj klíčových kompetencí žáků. O projektu „Rovná příležitost pro Gabru a Málinku” získáte další informace i na jeho webových stránkách www.rovnasance.webnode.cz. ###Průběh projektu: - článek: Nové pracovní stanice v počítačové učebně ###Pozvánka do počítačové učebny Vážení rodiče, zveme Vás do naší nově vybavené počítačové učebny, kde budete mít možnost vyzkoušet si spolu se svými dětmi výukové programy, které jsou vhodné k domácí přípravě žáků zábavnou formou. Vybrané programy si pak můžete přes školu objednat za výhodnou cenu. Např. firma Terasoft prodává školám, které jsou jejími zákazníky, žákovské licence za 200 Kč, přičemž běžná cena jednotlivých programů při objednání přes internet je 630 Kč. Těšíme se na Vaši účast a na spolupráci při využívání počítačových výukových programů ve výuce Vašich dětí. - Termíny – vždy od 14:00 do 16:00 - 4. ročník: 31. 10. 2011 - 2. ročník: 3. 11. 2011 - 6. ročník: 7. 11. 2011 - 3. ročník: 8. 11. 2011 - 7. ročník: 9. 11. 2011 - 5. ročník: 14. 11. 2011 - 1. ročník: 15. 11. 2011