Hlavní obsah v kategorii Prevence 2023

I v letošním roce jsme zapojeni do projektu Prevence 2023 (je spolufinancován Zlínským krajem). Období práce na projektu: 1. 1. 2023 – 31. 1. 2024 Registrační číslo projektu: RP19-23/006 ________________________________________ Dotace je poskytována na základě programu RP19-23 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování. Podporovaná opatření Programu: Podpora tvorby a realizace kvalitních preventivních aktivit škol a školských zařízení. Cílem programu je podporovat všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, která musí být součástí dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení prostřednictvím programů, které směřují k rozvoji osobnosti dítěte, žáka nebo pedagoga přes zvyšování klíčových kompetencí a rozvoje osobnosti a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině dětí nebo kolektivu pracovníků škol a školských zařízení. Použití dotace: • Dvoudenní pobytový kurz 6. ročníku na hájence v Brumově-Bylnici s programem na téma Rozvoj třídního kolektivu • třídenní pobytový kurz 8. ročníku ve Fryštáku