Hlavní obsah v kategorii Podpora výuky plavání na ZŠGM Štítná n. V.

Účelem dotace je **podpořit povinnou výuku plavání žáků 1. stupně základních škol** prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady - **dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět**, včetně přístavného a čekací doby. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy. Školy tak nemusí požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.