Hlavní obsah v kategorii Nové šablony pro Gabru a Málinku

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: **personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností**. - Školní asistent - personální podpora ZŠ - Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub - Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her - Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem - Projektový den ve škole - Projektový den mimo školu - Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK - Klub pro účastníky ŠD/ŠK - čtenářský klub - Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub komunikace v cizím jazyce