Hlavní obsah v kategorii Národní plán obnovy

Naše škola se v roce 2020 zařadila do **Národního plánu obnovy **v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace (dále jen komponenta 3.1 NPO), a to souhrnně za roky 2020 a 2022–2024. Naše škola vynaložila finanční prostředky na: - dosažení cíle č. 172 Vybavení škol digitálními technologiemi - dosažení cíle č. 173 Zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti). - dosažení cíle č. 174 Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT (digitální učební pomůcky)