Hlavní obsah v kategorii Moderní škola - EU peníze školám

Naše škola se od června 2011 zapojila do dalšího projektu v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na projektu s názvem Moderní škola budeme pracovat 30 měsíců, předpokládané datum ukončení je v prosinci 2013. Cílem projektu je zlepšení vzdělávání na základních školách. V projektové žádosti jsme si vybrali ty klíčové aktivity (tzv. šablony), které jsou vhodné pro podmínky v naší škole: Inovace ve vzdělávání (tvorba výukových materiálů a jejich ověření ve výuce), Vzdělávání pedagogických pracovníků, Prevence rizikového chování Podrobný výčet realizovaných šablon klíčových aktivit: 1. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti 2. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků 3. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti 4. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd ###Čtenářská a informační gramotnost: 1. sada: Jarmila Jankových ČJ 1. ročník 2. sada: Eva Trávníčková Informatika 3. sada: Zdenka Vargová ČaS 1. a 2. ročník 4. sada: Naděžda Hnaníčková ČJ 4. ročník 5. sada: Marcela Strnadová ČJ 5. ročník 6. sada: Eva Trávníčková Informatika 7. sada: Marcela Strnadová ČJ 2. stupeň 8. sada: Eva Trávníčková Fyzika 9. sada: Zdeňka Miklasová ČJ 2. stupeň 10. sada: Jitka Tkadlecová Zeměpis 11. sada: Renata Chromíková Dějepis 12. sada: Jitka Tkadlecová Zeměpis ###Cizí jazyky: 1. sada: Pavla Růžičková AJ 2. sada: Josef Hnaníček AJ 3. sada: Renata Chromíková NJ 4. sada: Marie Hnilová AJ ###Matematika 1. sada: Jarmila Jankových Čísla a početní operace do 20 2. sada: Eva Trávníčková Algebraické výrazy a rovnice 3. sada: Zdenka Vargová Základní operace s přirozenými čísly 4. sada: Alena Škubníková Aritmetika – desetinná čísla, dělitelnost 5. sada: Dana Černíčková Přirozená čísla v oboru do milionu 6. sada: Alena Škubníková Geometrie – 2. stupeň 7. sada: Naděžda Hnaníčková Základní geometrické útvary 8. sada: Jitka Tkadlecová Racionální čísla ###Přírodní vědy 1. sada: Dana Černíčková ČaS 3. ročník 2. sada: Bronislav Šenkeřík Přírodopis 3. sada: Bronislav Šenkeřík Přírodopis 4. sada: Markéta Petrů Vlastivěda 4. roč. 5. sada: Bronislav Šenkeřík Chemie 6. sada: Hana Bartošová Vlastivěda 5. ročník 7. sada: Han Bartošová Přírodověda 5. ročník 8. sada: Eva Trávníčková Fyzika 9. sada: Markéta Petrů Přírodověda 4. ročník 10. sada: Jitka Tkadlecová Zeměpis Případní zájemci o poskytnutí výukových materiálů se mohou na příslušné vyučující obrátit prostřednictvím e-mailové adresy: info@zs-stitna.cz