Hlavní obsah v kategorii Dotkněte se inovací

Popis projektu: Projekt DOTKNĚTE SE INOVACÍ v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je realizován v rámci individuálního projektu ostatního prioritní osy 7. 1. v oblasti podpory 1.3. Příjemcem dotace je BOXED, s.r.o, Velflíkova 4, Praha 6. Do projektu je zapojeno 50 partnerů s finančním příspěvkem. ###Cílem projektu je: - zvýšení profesního a osobnostního růstu pedagogických pracovníků a přenesení těchto kompetencí do zvýšení a zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií do výuky na základních a středních školách. - najít, proškolit a vychovat mentora na každé škole a tím zajistit udržitelnost procesu zvyšování využívání ICT prostředků i po zakončení tohoto projektu. - zefektivnění využití ICT ve vzdělávání. - zvýšení metodické a technické podpory pedagogických pracovníků. V rámci tohoto projektu zřídíme novou počítačovou učebnu na 1. stupni, ve které bude žákům k dispozici 18 dotykových notebooků.