Projekty a dotace

Nejnovější projekt

Doučování žáků škol, 1/2022 – 8/2023

 • Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
 • Registrační číslo projektu:
 • Koordinátor projektu:

Finančním zdrojem pro realizaci Doučování žáků škol jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU. Naše škola získala finanční na období leden - srpen 2023 prostředky ve výši 54 720,- Kč. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch zejména v důsledku koronakrize (např. se jim nedostávalo dostatečné podpory v rodině, měli špatné materiální zázemí pro účast na výuce nebo mají speciální vzdělávací potřeby, které nemohly být naplňovány) či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

Doučování probíhá ve 12 skupinkách zaměřených především na výuku hlavních předmětů.


Další aktivní projekty

S Gabrou a Málinkou do Fryštáku II, od 1/2018

 • Operační program: Program na podporu prevence rizikových typů chování v roce 2018
 • Období práce na projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
 • Registrační číslo projektu: RP19–18/003

Dotace bude poskytována na základě programu RP19–18 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových jevů chování schváleného Radou Zlínského kraje dne 27. 11. 2017 usnesením č. 1018/R29/17. Podporovaná opatření Programu: Podpora tvorby a realizace kvalitních preventivních aktivit škol a školských zařízení.

Předpokládané celkové náklady projektu činí 66 000 Kč, z toho neinvestiční dotace Zlínského kraje do výše 46 000 Kč, současně však maximálně 69,70% celkových způsobilých výdajů projektu.

Dotace bude použita na úhradu třídenního programu všeobecné primární prevence orientačního kurzu v DIS Fryšták pro žáky 8. ročníku (březen 2018) a 6. ročníku (listopad 2018) a na předcházející programy R-Ego. Následné vyhodnocení provedeme sami.

Projekt lze zahájit nejdříve od 1. 1. 2018, realizace musí být ukončena nejpozději k datu 30. 12. 2018.


Mléko do škol, 9/2017 – 6/2023

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

V České republice tento projekt zastřešuje Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF), spadající pod Ministerstvo zemědělství, ve spolupráci s tzv. schválenými žadateli, resp. dodavateli mléka a mléčných výrobků do škol.


Ovoce a zelenina do škol, 2/2010 – 6/2023

Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

 • Projekt se vztahuje na žáky 1. i 2. stupně základních škol.
 • Produkty dodává do naší školy firma Wastex Valašské Klobouky.

Dodávané produkty dostávají děti z cílové skupiny zdarma. Četnost dodávek je jedenkrát za týden – v naší škole pravidelně každou středu. Předmětem podpory jsou čerstvé ovoce a zelenina bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel a dále balené ovocné a zeleninové šťávy, bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli, sladidel a konzervantů. Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv může činit nejvýše 25 % celkového počtu dodávek produktů do každé školy.

Dodávky ovoce a zeleniny v projektu „Ovoce do škol“ jsou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravování, tzn. že dodávka ovoce a zeleniny v projektu „Ovoce do škol" nenahrazuje naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.


Seznam ukončených projektů

 • Prevence 2022, 3–12/2022
 • Šablony III, 9/2020 – 8/2022
 • Orientační dny s Gabrou a Málinkou 2020, 1–12/2020
 • Podpora výuky plavání na ZŠGM Štítná n. V., 9–12/2019
 • Orientační dny s Gabrou a Málinkou, 1–12/2019
 • Nové šablony pro Gabru a Málinku, 9/2018 – 8/2020
 • S Gabrou a Málinkou do Fryštáku II, od 1/2018
 • Šablony pro ZŠ Gabry a Málinky, 9/2016 – 8/2018
 • Mezinárodní program Ekoškola, 9/2015 – 12/2017
 • Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Gabry a Málinky, 9–12/2015
 • Technické vzdělávání (výzva 57), 9–12/2015
 • Dotkněte se inovací, 10/2014 – 9/2015
 • Moderní škola - EU peníze školám, 6/2011 – 12/2013
 • Rovná příležitost pro Gabru a Málinku, 11/2010 – 6/2012
 • S Gabrou a Málinkou do Čarovné země, 6/2010 – 6/2012
 • Rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj, 11/2009 – 7/2012
 • Comenius II. (Pohádky, pověsti a hry dětí v minulosti a současnosti), 9/2009 – 6/2011
 • Gabra a Málinka před interaktivní tabulí, 12/2008 – 11/2011
 • Vánoční koledování "Děti dětem", 12/2007 – 12/2017
 • Comenius I. (Tradice v proměnách času), 11/2007 – 7/2009
 • Cesta Gabry a Málinky ke klíčovým kompetencím, 1/2007 – 6/2008
 • Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ), 9/2005 – 6/2006