Hlavní obsah v kategorii Zápis z jednání výboru KPDŠ

- Volba předsedy a pokladníka - předsedou byla jednohlasně zvolena **Petra Matúšů Dulková** - pokladníkem byla jednohlasně zvolena **Michaela Machučová** - Projednání plánu činnosti na školní rok 2018/2019 - Rozbor hospodaření za školní rok 2017/2018 - Projednání výše ročního příspěvku - jednohlasně byl schválen **roční příspěvek ve výši 300,– Kč/nejstarší dítě** v rodině - Seznámení s organizací školního roku 2018/2019 - Návrh kandidátů do školské rady