Hlavní obsah v kategorii Zápis z jednání výboru KPDŠ

- Volba předsedy - předsedou byl jednohlasně zvolen **Jan Šimoník** - Projednání plánu činnosti na školní rok 2021/2022 - Rozbor hospodaření za školní rok 2020/2021 - Projednání výše ročního příspěvku - jednohlasně byl schválen **roční příspěvek ve výši 300,– Kč/nejstarší dítě** v rodině - Seznámení s organizací školního roku 2021/2022