2. stupeň

Navazující 2. stupeň základní školy (nižší sekundární) je čtyřletý. Výuka probíhá také v odborných učebnách kde vyučují různí učitelé. Na konci deváté třídy podávají žáci přihlášky na střední školy nebo gymnázia.


Další informace

Volitelné předměty a zájmové kroužky pro 2. stupeň

Volitelné předměty

 • Přírodovědná praktika pro 8. ročník
 • Konverzace v cizích jazycích pro 9. ročník

Zájmové kroužky pro 2. stupeň

Výtvarné a hudební obory

Ve škole probíhají ve spolupráci s ZUŠ Valašské KloboukyZUŠ Slavičín.

Sportovní kroužky

 • Florbal: pro žáky 5. - 7. ročníku. Každé úterý. Vedoucí Mgr. J. Hnaníček.
 • Odbíjená: žákyně 7. - 9. ročníku. Připravují na zápasy Valašské sportovní ligy a okresní přebor. Naše volejbalistky dosahují tradičně velmi dobrých výsledků. Vedoucí Mgr. N. Hnaníčková

Zdravotník (externí)

Zdravotnický kroužek v naší škole veden Věrou Pinďákovou z DDM Brumov-Bylnice již několik let. Činnost je zaměřena na zvládnutí základních dovedností k záchraně života. Děti jsou každoročně velmi úspěšné v soutěžích v rámci regionu i kraje.

Rybářský kroužek (externí)

Mladí rybáři si osvojují rybářské znalosti a dovednosti: poznávání ryb, vodních rostlin, znalosti v technice lovu ryb a dovednosti v ovládání prutu, ale také znalostí výkonu rybářského práva. Účastní se rybářských soutěží, které pořádá DDM Brumov-Bylnice.

Informace o folklorním kroužku Javorníček najdete na stránce o 1. stupni


Odborné učebny pro 2. stupeň

 • pracovna zeměpisu
 • pracovna přírodopisu
 • pracovna dějepisu (s interaktivní tabulí)
 • pracovna fyziky a chemie
 • pracovna VZ, VP (s interaktivní tabulí)
 • počítačová učebna
 • pracovna s tablety
 • žákovská knihovna

Info o školní knihovně

Školní knihovna je k dispozici pro všechny žáky a pedagogy naší základní školy Gabry a Málinky ve Štítné nad Vláří. Knihovna nabízí k zapůjčení beletrii, ale i naučnou literaturu. Je možné vyhledávat různé informace v dostupných encyklopediích. Knihovna také nabízí dětské knížky pro společnou četbu v hodinách literatury, je vybavena videopřehrávačem a DVD přehrávačem.

Knihovna je využívána nejen v hodinách literární, dramatické a křesťanské výchovy, ale i v dalších vyučovacích předmětech, navštěvují ji také děti se svými vychovatelkami ze školní družiny a konají se zde recitační soutěže.

 • Stav knižního fondu je více než 4.000 knih.
 • Knihovna se nachází v prvním patře bloku A,
 • otevřena je v úterý a ve středu od 13.30 do 14.30 hodin,
 • knížky se půjčují bezplatně.

V minulých letech jsme z projektu Rozvoj čtenářství a cizích jazyků (výzva 56) zakoupili 420 nových knih. V březnu 2017 jsme do knihovny pořídili nový koberec a barevné sedací vaky.

Obecní knihovna v budově školy

Od roku 2016 obecní knihovna sídlí v budově školy (vchod z bočního prostranství).

Najdete zde domácí i zahraniční beletrii, dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, časopisy, turistické průvodce i slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu. Celkem přes 13 tisíc svazků. V knihovně se také nachází minimuzeum Gabry a Málinky, spisovatelky Amálie Kutinové, autorky knih o Gabře a Málince, která část svého dětství prožila ve Štítné nad Vláří.

Více informací najdete na stránkách stitna.knihovna.cz


Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024

Ve školním roce 2023/2024 se mění systém přijímacího řízení na střední školy a konzervatoře.
• Veškeré informace naleznete na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz.
• NOVĚ je možné podat přihlášku prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému
(DIPSY), který je dostupný přes výše uvedené webové stránky, nebo bez přihlášení
v podobě vytištěného výpisu. Zůstává i možnost podat přihlášku tiskopisem.
• NOVĚ si lze zvolit až 3 obory bez talentové zkoušky, pokud byly podány přihlášky na obory
s talentovou zkouškou, tak až 5 oborů.
• NOVĚ se do výsledků přijímacího řízení nemusí započítávat známky z předchozího
vzdělávání.
• NOVĚ budou uchazeči přiřazeni na SŠ na základě výsledků přijímacího řízení a priorit, už se
tedy nepoužívají zápisové lístky.
Dotazy:
Na jakékoli dotazy odpoví výchovná poradkyně Ing. Alena Škubníková po předchozí domluvě:
• e-mail: skubnikova@zsgm.cz
• tel. 577 336 120
Další informace na stránkách:
• www.zkola.cz (vzdělávací a informační portál školství Zlínského kraje)
• www.burzaskol.cz (kam na školu ve Zlínském kraji)
• www.infoabsolvent.cz (uplatnění absolventů škol na trhu práce)


Rozvrhy hodin pro 2. stupeň

Rozvrh hodin - 6. třída

Třídní učitel: Mgr. Renata Chromíková

6. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí M ČJ D VV VV
Úterý M VZ AJ ČJ Z TV/TV
Středa M ČJ D HV
Čtvrtek AJ ČJ M TV/TV Z
Pátek AJ M ČJ VO Inf KV

Rozvrh hodin - 7. třída

Třídní učitel: Eva Trávníčková

7. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí ČJ AJ/AJ M NJ/NJ VO TV/TV PČ/PČ
Úterý Z M/ČJ ČJ/M D VZ
Středa ČJ AJ/AJ M HV F TV/TV
Čtvrtek M Z ČJ AJ/AJ NJ/NJ KV
Pátek M ČJ F D VV/VV VV/VV

Rozvrh hodin - 8. třída

Třídní učitel: Mgr. Marcela Zvoníčková

8. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí ČJ M AJ HV PřP VV VV
Úterý ČJ M Ch Z VZ TV/TV KV
Středa AJ ČJ M F NJ VO
Čtvrtek D ČJ Ch TV/TV AJ
Pátek M ČJ Z F NJ

Rozvrh hodin - 9. třída

Třídní učitel: Mgr. Klára Nosková

9. třída 1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod 7. hod 8. hod 9. hod
Pondělí NJ ČJ M AJ AJ Z KCJ
Úterý M ČJ TV/TV F D
Středa M Ch ČJ Z HV F
Čtvrtek ČJ M AJ D NJ KV
Pátek ČJ Ch M VO F TV/TV

Dokumenty ke stažení