Základní škola Gabry a Málinky

Základní škola Gabry a Málinky leží v údolí CHKO Bílých Karpat na jihovýchodě Moravy, v obci Štítná nad Vláří, která je součástí mikroregionu Valašské Klobucko ve Zlínském kraji. Škola disponuje jídelnou, družinou, zahradou i velkým sportovním areálem. Školu navštěvuje 198 žáků. Některé děti dojížději z okolních vesnic. V současné budově školy se poprvé začalo vyučovat v roce 1973, historie vzdělávání ve Štítné se však píše již od roku 1787.

Vedle kmenových tříd jsou ve škole vybudovány odborné pracovny (zeměpisu, fyziky a chemie, výpočetní techniky, přírodopisu, dějepisu, literární výchovy, výtvarné výchovy, hudební výchovy, cizích jazyků a dvě učebny s interaktivními tabulemi). Ve školních budovách jsou také dvě tělocvičny, cvičná kuchyňka a pracovna pro výuku šití, kovodílna, dřevodílna, školní sálek, který je využíván pro hudební a divadelní produkce žáků a pro žáky.

Školní hřiště i pro veřejnost

V areálu školy se nachází také rozsáhlý školní pozemek se skleníkem, učebnou pěstitelských prací a v současné době i naučnou stezkou. Na školním hřišti máme vybudovaný dětský koutek s houpačkami a prolézačkami, který využívají především děti 1. stupně. Hřiště je pro veřejnost otevřeno denně od 15 do 20 hodin (vstup od potoka brankou za penzionem).

Výstavní galerie GAMA

V hale před školní jídelnou je zřízena výstavní galerii pro výtvarná a fotografická díla amatérských i profesionálních umělců ze Štítné i blízkého okolí.

Obecní knihovna a další využití školní budovy

Od roku 2016 v budově školy sídlí také obecní knihovna (vchod z bočního prostranství). Knihovna disponuje rozsáhlým knižním fondem, přes 13 tisíc svazků. V knihovně se také nachází minimuzeum Gabry a Málinky, spisovatelky Amálie Kutinové, autorky knih o Gabře a Málince, která část svého dětství prožila ve Štítné nad Vláří. Více informací najdete na stránkách stitna.knihovna.cz

Dále ve školním areálu provozují svou lékařskou praxi MUDr. Jaroslava Šálová (praktický zubní lékař)MUDr. Roman Straňák (praktický lékař pro dospělé).

V prostorách školy má svoji pobočku Charita Slavičín, která poskytuje sociální služby - sociálně terapeutickou dílnu.