30. března

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID – 19 a s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 bude zápis do 1. ročníku organizován bez přítomnosti dětí.

Ředitelství Základní školy Gabry a Málinky Štítná nad Vláří stanovuje termín zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání v souladu se školským zákonem (§ 36 ods. 4) na dobu od 14. dubna do 30. dubna 2020. Zápis se týká dětí s datem narození od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

Otevřete níže uvedený odkaz na elektronickou přihlášku k zápisu, pečlivě jej vyplňte. Nezapomeňte odsouhlasit kolonku se souhlasem o zpracování osobních údajů a odešlete. Tímto krokem jste Vaše dítě zaregistrovali k zápisu. V nejbližší době Vám dojdou na Váš e-mail informace o zápisu (Žádost o přijetí dítěte a Žádost o odklad). Vyberte si Vámi zvolenou žádost, tu podepište a pošlete zpět do školy.

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (IDDS: 4s92zng)
  • e-mailem s elektronickým podpisem (info@zsgm.cz)
  • poštou (ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří 417, PSČ 763 33)
  • nebo osobně do schránky umístěné u hlavního vchodu do školy

K žádosti o odklad je třeba přiložit: originál doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP či SPC) a doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty doložte k žádosti o odklad nejpozději do 30. 6. 2020.

Odkaz: Elektronická přihláška do 1. ročníku
V případě nejasností volejte 731 514780.

bylo zveřejněno do 30. 04. 2020 v kategorii Úvod 1. stupeň