28. května

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci 2. pololetí školního roku 2019/2020 zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané ve druhém pololetí v době do 10. března 2020,
  • podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku,
  • podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin,
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

bylo zveřejněno do 28. 06. 2020 v kategorii Úvod Škola 1. stupeň 2. stupeň