14. března

COVID-19: Podpora domácí výuky

COVID-19: Domácí výuku svých dětí můžete výrazně podpořit využitím interaktivních učebnic nakladatelství Nová škola a Fraus, která tyto učebnice poskytují prozatím na 30 dnů zdarma. Interaktivní učebnice obsahují oproti tištěným učebnicím navíc interaktivní cvičení, která umožňují učivo procvičovat zábavnou formou s okamžitou kontrolou výsledků. Přístup k učebnicím můžete získat na následujících odkazech: www.nns.cz a www.fraus.cz

bylo zveřejněno do 30. 04. 2020 v kategorii Domácí úkoly