6. března

COVID-19: Oznámení pro rodiče

COVID-19: Žákům a zákonným zástupcům, kteří se o jarních prázdninách pohybovali v Itálii a dalších rizikových oblastech, nebo přišli do kontaktu s lidmi, kteří se v těchto oblastech pohybovali, nařizujeme, aby tuto skutečnost po návratu oznámili svému praktickému lékaři, který pak rozhodne o karanténě v délce 14 dní. Žáci zůstanou v režimu domácí výuky z epidemiologických důvodů - omluvená nepřítomnost. Případnou absenci oznamte třídnímu učiteli a také vedení školy do pondělí 9.3.2020 na tel. 602 194 620.

bylo zveřejněno do 09. 03. 2020 v kategorii Úvod 1. stupeň 2. stupeň