2. září

Odchody dětí ze ŠD

Odchody dětí ze ŠD
Při pobytu dětí školní družiny na školním hřišti je pro rodiče dětí vstup na hřiště možný jen od Járku. Důvodem je rekonstrukce střechy školy.

zveřejněno do 02. 10. 2021 v kategorii Úvod