23. listopadu 2023

Informace ke stávce škol

INFORMACE KE STÁVCE ŠKOL

Pracovníci naší školy se rozhodli nezapojit do celoplošné stávky plánované na 27. listopad 2023. NAŠE ŠKOLA BUDE TENTO DEN V NORMÁLNÍM PROVOZU.
Chceme však touto cestou vyjádřit svoji solidaritu se stávkujícími a souhlas s důvody, které ke stávce vedou:
• dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost ve školství
• nedostatečné zajištění finančních prostředků pro nepedagogické pracovníky
• snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku
• snižování finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi
• snižování množství financí na pořizování učebních pomůcek

bylo zveřejněno do 27. 11. 2023 v kategorii Úvod