16. června 2020

Závěr školního roku

Předání vysvědčení proběhne pro všechny třídy v úterý 30. 6. 2020 první vyučovací hodinu. Žáci budou od 7,30 hodin plynule přecházet do svých tříd. Všichni žáci, kteří nenavštěvovali školní skupiny a vzdělávali se pouze distančně, musí mít s sebou v tento den aktuální čestné prohlášení o bezinfekčnosti a roušku (tiskopis je ke stažení na našich stránkách nebo v tištěné podobě na okenním parapetu ve školních šatnách). Tito žáci vrátí tento den i žákovské knížky a vyzvednou si ve škole své věci. Školní kuchyně vaří tento den jen pro žáky navštěvující družinu.

bylo zveřejněno do 29. 06. 2020 v kategorii Úvod