10. března 2022

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 13.30 do 15.30 hodin v budově ZŠ. K zápisu se dostaví všechny děti, které dovrší šestý rok věku k 31. srpnu 2022 a děti, kterým byl udělen odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022.

Zákonný zástupce při zápisu předloží:

  • rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci svůj cestovní pas.
  • vyplněnou Žádost o přijetí, tiskopis je k dispozici v MŠ nebo ZDE.
  • další potřebné dokumenty - Přihlášku ke vzdělávání a Zápisní list vyplní zákonní zástupci ve škole.
  • v případě, že žádáte o odklad školní docházky, přineste s sebou vyplněný tiskopis Žádost o odklad, tiskopis je k dispozici v MŠ nebo ZDE.

V mimořádných a odůvodněných případech, kdy se zákonný zástupce se svým dítětem nemůže dostavit, požádá vedení školy o náhradní termín. K zápisu se mohou dostavit a do školy mohou být na žádost zákonných zástupců přijaty i děti, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2022 do 30. června 2023. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do prosince je doporučení školského poradenského zařízení. K přijetí dítěte narozeného od ledna do června je podmínkou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Každé dítě obdrží u zápisu registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce informaci o přijetí dítěte na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku najdete ZDE.

V případě nejasností volejte 731 514 780.

Na Vaše děti se moc těšíme.

bylo zveřejněno do 10. 04. 2022 v kategorii Úvod Škola