3. března 2021

Zápis do 1. ročníku 2021/2022

Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v měsíci dubnu 2021.
Pokud by epidemiologická situace neumožnila prezenční formu zápisu, proběhne zápis dětí do 1. ročníku jako v loňském roce elektronicky.
Přesný termín a forma zápisu budou zveřejněny na webových stránkách základní školy.

Zápis k povinné školní docházce se bude týkat dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky.

bylo zveřejněno do 21. 03. 2021 v kategorii Úvod