22. března 2021

Zápis dětí do 1. ročníku 2021-2022

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID – 19 a s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 bude zápis do 1. ročníku organizován bez přítomnosti dětí.

Ředitelství Základní školy Gabry a Málinky Štítná nad Vláří stanovuje termín zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) na dobu od 1. dubna do 30. dubna 2021. Zápis se týká dětí s datem narození od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

Otevřete níže uvedený odkaz k zápisu, pečlivě jej vyplňte a odešlete. Nezapomeňte odsouhlasit kolonku se souhlasem o zpracování osobních údajů. Tímto krokem jste Vaše dítě zaregistrovali k zápisu. Poté si vyberte Vámi zvolenou žádost (žádost o přijetí nebo žádost o odklad), tu pečlivě doplňte, podepište a pošlete zpět do školy.

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (IDDS: 4s92zng)
  • e-mailem s elektronickým podpisem (info@zsgm.cz)
  • poštou (ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří 417, PSČ 763 33)
  • nebo osobně do schránky umístěné u hlavního vchodu do školy

K žádosti o odklad je třeba přiložit: originál doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP či SPC) a doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty doložte k žádosti o odklad nejpozději do 30. 6. 2021.

Odkaz na elektronickou přihlášku : https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsgm/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40510#

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ najdete na zsgm.cz/skola/dokumenty

V případě nejasností volejte 731 514 780.

bylo zveřejněno do 30. 04. 2021 v kategorii Úvod