27. srpna 2021

Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022 bude ve středu 1. 9. 2021.
Pro žáky 2. - 9. ročníku je sraz před školou v 7,35 hodin, po odchodu do tříd proběhne testování a třídnické práce. Konec výuky v 8,30 - 9,00 hodin.
Sraz prvňáčků se svými rodiči je v 7,45 hodin před školou. Poté se přesunou do 1. třídy, kde proběhne slavnostní zahájení.
Žáci si s sebou přinesou přezůvky, prvňáčci i aktovky.
Obědy se budou tento den vydávat od 9,30 do 11 hodin.
Školní družina bude v provozu od 2. 9. 2021.

Čtvrtek 2. 9. 2020 - třídnické práce:
Konec výuky a odchody na obědy:
1.třída - konec výuky v 9,15 hodin, oběd v 10,50 hodin.
2.třída - 11,00 hodin
3.třída - 11,05
4.třída - 11,10
5.třída - 11,15
6.třída - 11,30
7.třída - 11,35
8.třída - 11,40
9.třída - 11,45

Ranní i odpolední družina bude v provozu.

Od pátku 3. 9. 2020 výuka dle rozvrhu.
První třída má v prvním a na začátku druhého týdne vlastní režim.

Informace k testování:
Žáci budou testováni antigenními testy ve dnech 1. září (žáci 1. ročníku 2. září), 6. září a 9. září. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Pro všechny tyto případy je nutné doložit před prvním testováním třídnímu učiteli písemné potvrzení. Testování bude probíhat na začátku 1. vyučovací hodiny ve třídě. Asistence zákonného zástupce při testování žáků 1. – 3. ročníku je povolena, testování pro tuto skupinu bude probíhat ve vstupním prostoru školy.

Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy,
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob,
  • nesmí zpívat.

Upozorňujeme, že každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty (respirátor nebo rouška). V prostoru třídy tato povinnost pro děti neplatí.

bylo zveřejněno do 06. 09. 2021 v kategorii Úvod