28. prosince 2020

Výuka od 4. 1. 2021

Dle usnesení vlády z 23. 12. 2020 je od 4. 1. 2021 ve škole povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základních škol. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. Podrobné informace zasíláme všem rodičům přes aplikaci Škola OnLine.

  • Družina: V provozu jen pro žáky 1. a 2. třídy.
  • Školní jídelna: Pro žáky 1. a 2. třídy normální provoz, žáci 3. – 9. třídy si mohou obědy odebírat u okýnka ve školní jídelně do vlastních jídlonosičů od 12.45 do 13.30 hodin. Konzumace obědů v jídelně pro tyto ročníky není možná.

bylo zveřejněno do 28. 01. 2021 v kategorii Úvod Družina Jídelna