13. května 2021

Výuka od 17. 5. 2021

Výuka od 17. 5. 2021

S účinností od 17. 5. 2021 se novelizovaným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací. V našem kraji bude pokračovat ještě jeden týden rotace tříd 2. stupně. Pro nás to znamená:

Od 17. 5. 2021 nastupují zpět do školy k prezenční výuce
• všichni žáci 1. stupně (1. – 5. třídy)
• žáci 7. a 9. ročníku.
Žáci 6. a 8. třídy budou mít tento týden ještě distanční výuku.

Od 24. 5. 2021 by měli do školy nastoupit k prezenční výuce bez rotací kromě žáků 1. stupně i všichni žáci 2. stupně.

Testování (samoodběrové antigenní testy dodané z MŠMT)
• Žáci 1. stupně budou testováni 1 x týdně (vždy v pondělí).
• Žáci 2. stupně budou testováni vždy v pondělí a ve čtvrtek.
• V pondělí 17. 5. 2021 budou žáci 7. a 9. třídy čekat před školou, kde si je v 7,20 hodin vyzvednou vyučující.
• V případě pozitivního testu budeme ihned kontaktovat rodiče.
• Žáci, kteří po příchodu do školy předloží potvrzení o pozitivním testu ne starším než 90 dní, se testovat nemusí

Výuka
Ve vnitřních prostorách školy platí nadále povinnost nosit ochranu úst a nosu.

• Prezenční výuka bude probíhat podle klasického rozvrhu zveřejněného v elektronické žákovské knížce. S případnými změnami v rozvrhu online výuky přes aplikaci Teams žáky seznámí jednotliví vyučující.
• Zpěv zatím není povolen.
• Sportovní činnosti se mohou konat ve vnějších prostorech (vycházky, drobné sportovní aktivity bez nutnosti převlékání do cvičebního úboru).

Školní jídelna:
• Abychom splnili současná protiepidemická opatření, budou žáci chodit na obědy postupně podle zvláštního rozpisu.
• Žáci na distanční výuce si mohou vyzvedávat obědy od 11,30 do 13,30 hodin do vlastních jídlonosičů u bočního vchodu do školní jídelny (vchod pro cizí strávníky). V případě nejasností kontaktujte vedoucí ŠJ.

Školní družina
Všechna oddělení školní družiny budou od 17. 5. 2021 v provozu. Pouze ve dnech testování žáků 1. stupně (pondělí) nebude v provozu ranní družina.

Těšíme se na nástup žáků zpět do školy a na návrat k běžnému školnímu režimu.

bylo zveřejněno do 13. 06. 2021 v kategorii Úvod