7. května 2021

Výuka od 10. 5. 2021

Na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se do škol ve Zlínském kraji vracejí od 10. května 2021 žáci 2. stupně.
Výuka bude probíhat rotačním způsobem (jeden týden prezenčně ve škole, druhý týden distančně doma).

Výuka žáků 1. stupně:
o Lichý týden (od 10. 5. do 14. 5.):
prezenční výuka 1., 3, a 5. třída
distanční výuka 2. a 4. třída
o Sudý týden (od 17. 5. do 21. 5.):
prezenční výuka 2. a 4. třída
distanční výuka 1., 3. a 5. třída

Výuka žáků 2. stupně:
o Lichý týden (od 10. 5. do 14. 5.):
prezenční výuka 6. a 8. třída
distanční výuka 7. a 9. třída
o Sudý týden (od 17. 5. do 21. 5.):
prezenční výuka 7. a 9. třída
distanční výuka 6. a 8. třída

Žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole respirátor, nanoroušku nebo jednorázovou chirurgickou ústenku.

TESTOVÁNÍ: (samoodběrové antigenní testy dodané z MŠMT)
 Žáci 1. stupně budou testováni 1 x týdně (vždy v pondělí).
 Žáci 2. stupně budou testováni vždy v pondělí a ve čtvrtek.
 V pondělí 10. 5. 2021 budou žáci 6. a 8. třídy čekat před školou, kde si je v 7,20 hodin vyzvednou vyučující.
 V případě pozitivního testu budeme ihned kontaktovat rodiče.
 Žáci, kteří předloží potvrzení o pozitivním testu ne starším než 90 dní, se testovat nemusí.

VÝUKA
 Prezenční výuka bude probíhat podle klasického rozvrhu zveřejněného v elektronické žákovské knížce. S případnými změnami v rozvrhu online výuky přes aplikaci Teams žáky seznámí jednotliví vyučující.
 Zpěv zatím není povolen.
 Sportovní činnosti se mohou konat ve vnějších prostorech (vycházky, drobné sportovní aktivity bez nutnosti převlékání do cvičebního úboru).

ŠKOLNÍ JÍDELNA
 Školní jídelna bude pro všechny žáky v provozu. Nezapomeňte dětem objednat obědy.
 Žáci na distanční výuce si mohou vyzvedávat obědy od 11,30 do 13,30 hodin do vlastních jídlonosičů u bočního vchodu do školní jídelny (vchod pro cizí strávníky). V případě nejasností kontaktujte vedoucí ŠJ.

bylo zveřejněno do 12. 05. 2021 v kategorii Úvod