23. ledna 2020

Vyučování ve čtvrtek 30. 1. 2020

Ve čtvrtek 30. 1. 2020 bude probíhat 1. - 3. hodinu výuka dle rozvrhu. Ve 4. vyučovací hodině se bude rozdávat vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/2020. Žáci 2. stupně budou končit v 11 hodin, žáci 1. stupně v 11,15 hodin. Školní družina bude v provozu.
V pátek 31. 1. 2020 jsou pololetní prázdniny. Školní jídelna ani školní družina nebudou v provozu.

bylo zveřejněno do 03. 02. 2020 v kategorii Úvod