2. prosince 2019

Vánoční koledování Děti Dětem

V neděli 8. 12. 2019 Vás srdečně zveme na Vánoční koledování DĚTI DĚTEM.
Program:
• V 15,00 hodin v tělocvičně vystoupení Javorníčku (vstup vchodem od tělocvičen)
• Cimbálová muzika a občerstvení ve školní jídelně
• Prodej vánočních výrobků dětí ZŠ Štítná, MŠ, Charity sv. Vojtěcha
• V 16,00 hodin ve školní jídelně vystoupení žáků 4. ročníku
• Dílničky (výroba vánočních ozdob, oplatků a košíků, zdobení perníků, netradiční výrobky – „placky“ v pracovně VV)
• Živý betlém
Výtěžek věnujeme Kubíkovi z Brumova a našim dětem.

bylo zveřejněno do 08. 12. 2019 v kategorii Úvod