27. února 2021

Uzavření škol od 1. 3. 2021

Dle nařízení vlády se od 1. března 2021 uzavřou i první a druhé ročníky základních škol. Třídní učitelky těchto ročníků podají rodičům konkrétní informace o distanční výuce prostřednictvím Školy OnLine.
Žáci mají možnost osobního odběru obědů ve školní jídelně do vlastních jídlonosičů v době od 11,30 do 13,00 hodin.

bylo zveřejněno do 27. 03. 2021 v kategorii Úvod