14. prosince 2021

Ředitelské volno

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy na dny 20. až 22. prosince 2021 ředitelské volno.
Toto volno je vyhlášeno z organizačních důvodů a nepříznivé epidemické situace ve škole.
Školní jídelna a školní družina nebudou v tyto dny v provozu.
V pátek 17. prosince 2021 proběhnou v jednotlivých třídách vánoční besídky, proto dojde k následujícím úpravám v rozvrhu. Pro žáky 1. – 4. třídy bude tento den končit výuka 4. vyučovací hodinu, žáci 5. – 9. ročníku budou končit 5. vyučovací hodinou. Školní družina bude v provozu.
Věříme, že toto naše rozhodnutí pochopíte a že se s dětmi ve zdraví setkáme v pondělí 3. 1. 2022.
Přejeme Vám pěkné Vánoce.

                   Mgr. Josef Hnaníček, ředitel školy

bylo zveřejněno do 31. 12. 2021 v kategorii Úvod