13. listopadu 2020

Obnovení prezenční výuky 1. a 2. roč (od 18.11.)

Od středy 18. 11. 2020 se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku. Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu zveřejněného v elektronické žákovské knížce. Žáci i zaměstnanci mají povinnost NOSIT ROUŠKY po celou dobu pobytu ve škole. Prosíme rodiče, aby dětem připravili alespoň dvě roušky a sáček na jejich odložení. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Ranní a odpolední družina i školní jídelna budou pro žáky 1. a 2. třídy v provozu. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

bylo zveřejněno do 19. 11. 2020 v kategorii Úvod Škola Družina Jídelna