5. října 2021

Příspěvek KPDŠ

Na svém zasedání dne 30. 9. 2021 jednohlasně schválili členové výboru KPDŠ příspěvek ve stejné výši jako v roce 2019 (v loňském roce se příspěvek nevybíral) - na nejstarší dítě v rodině 300,- Kč. Tyto příspěvky a výtěžek plesu se používají na akce, se kterými jste byli seznámeni na třídních schůzkách:
• na finanční podporu aktivit školy (úhrada cestovních výdajů dětí na vědomostní i sportovní soutěže, ceny pro vítěze školních soutěží, úhradu SCIO testů, příspěvek na lyžařský výcvikový kurz)
• na pomoc při zajišťování celoškolních akcí (program na Den dětí, různé kulturní akce během školního roku pro všechny ročníky)
• na pomoc při zajišťování vybavení (nákup hraček ve ŠD)

Prosíme rodiče, aby tuto částku poslali do pátku 22. 10. 2021 po svých nejstarších dětech. Děkujeme.

bylo zveřejněno do 22. 10. 2021 v kategorii Úvod