9. října 2019

Příspěvek KPDŠ

Výbor KPDŠ odsouhlasil na své schůzi dne 3. 10. 2019 příspěvek na každé nejstarší dítě v rodině ve výši 300,- Kč. Příspěvky a výtěžek z plesu se používají na finanční podporu aktivit školy, na zajišťování celoškolních akcí a na pomoc při zajišťování vybavení. Za tento příspěvek i případné sponzorské dary rodičům děkujeme.

bylo zveřejněno do 18. 10. 2019 v kategorii Úvod