13. října 2020

COVID-19 Distanční výuka, info z 13. 10. 2020

INFORMACE ZE DNE 13. 10. 2020: Vážení rodiče, podle nařízení vlády se budou od středy 14. 10. 2020 učit na dálku žáci všech ročníků základních škol. Vládní opatření bude trvat do 23. 10. 2020. V následujícím týdnu budou pětidenní prázdniny, které potrvají do neděle 1. 11. 2020.

  • Školní družina bude po celou tuto dobu mimo provoz.
  • Školní jídelna bude pro žáky od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v provozu vždy od 11.30 do 12.30 hodin. Odebírání obědů do jídlonosičů nebude možné. Pokud děti nebudou na obědy chodit, nezapomeňte je odhlásit.
  • Úkoly budeme zadávat prostřednictvím školního informačního systému Škola OnLine. Přes tento systém je budou žáci i odevzdávat. S on-line výukou v současné době na 1. stupni nepočítáme. Rozvrh pro 2. stupeň najdete na webových stránkách školy pod záložkou Škola > Rozvrhy hodin a zvonění. Konání těchto hodin vyučující vždy dětem předem potvrdí.

Doufáme, že se nám podaří tuto nelehkou situaci společnými silami zvládnout.

bylo zveřejněno do 28. 10. 2020 v kategorii Úvod Škola Družina Jídelna