27. února 2020

COVID-19: Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci

COVID-19: Aktuální informace k epidemiologické situaci - koronaviru: příznaky onemocnění a další důležité kontakty najdete na webu Krajské hygienické stanice Zlínského kraje www.khszlin.cz.

bylo zveřejněno do 13. 03. 2020 v kategorii Úvod Škola Jídelna