25. ledna 2021

Hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků 3. - 9. ročníku ve škole MŠMT prodloužilo termín pro předání výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.
Dne 28. 1. 2021 bude obsah výpisu z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 zveřejněn žákům i zákonným zástupcům ve školním informačním systému Škola OnLine pod záložkou Hodnocení.
Žáci 1. a 2. třídy budou mít ve čtvrtek 28. 1. 2021 výuku dle rozvrhu. Výpis z vysvědčení jim bude rozdán poslední vyučovací hodinu.
Žáci 3. – 9. třídy budou mít ve čtvrtek místo on-line výuky on-line třídnickou hodinu přes apliakaci TEAMS. Termín této hodiny oznámí žákům třídní učitelé.

bylo zveřejněno do 11. 02. 2021 v kategorii Úvod