1. září 2020

El. žákovská - základní info

Všichni zákonní zástupci, kteří nám poskytli své e-mailové adresy, na ně obdrží PIN nutný k registraci do elektronického informačního systému školy. Pokud jste PIN neobdrželi nebo nemáte e-mailovou adresu, zkontaktujte vedení školy.

Přístup do žákovské knížky

 • Ze stránek ZŠ Štítná – adresa www.zsgm.cz. Klikněte na ikonu vpravo nahoře Škola online. Přístup je i z odkazu 1. stupeň (případně 2. stupeň), kde jsou odkazy Přejít do aplikace Škola online.

Registrace rodičů

Do žákovské knížky mají oddělený přístup rodiče i žáci. Před prvním přihlášením se musí obě skupiny nezávisle registrovat:

 • Na titulní straně dm Sofware klikněte v rámečku „Přihlášení“ na poslední řádek „Přihlášení žáků a rodičů“
 • Přečtěte si úvodní informace a klikněte na modrý rámeček „Přejít na ověření PINu“
 • Poté správně zadejte požadované údaje včetně PINu, který Vám byl zaslán na Vaši e-mailovou adresu.
 • Stiskněte tlačítko „Ověřit PIN a přejí na volbu přihlašovacích údajů“
 • Po ověření zadejte svoje vlastní uživatelské jméno, heslo a případně i e-mail. Uživatelské jméno i heslo si pečlivě zapište a uschovejte.
 • Stiskněte tlačítko „Dokončit registraci“
 • Po úspěšné registraci se objeví „Vstupte do školy OnLine“.
 • Pokud máte zájem, stáhněte si aplikaci do svého mobilu.

Máte-li ve škole více dětí, stačí registraci provést jen jednou, v systému se dostanete k hodnocení všech sourozenců.

Registraci dětí provedeme ve škole.

Návod k použití

 • Hodnocení žáka, známky – použijte tlačítko „Výpis hodnocení“
 • Omluvenky – použijte tlačítka „Komunikace – zprávy – omluvenka“
 • Zasílání a příjem zpráv – přes tlačítko „Komunikace“

Další důležité informace

Žáci 1. ročníku budou paralelně s elektronickou žákovskou knížkou využívat papírové žákovské knížky.

 • Elektronický informační systém bude sloužit i ke korespondenci se zákonnými zástupci, k oznamování akcí, třídních schůzek apod.
 • Prosíme, omlouvejte své děti přes tento systém – nejpozději do 3 dnů od začátku absence. Po ukončení nepřítomnosti proveďte v systému záznam.

PŘI PŘÍPADNÝCH PROBLÉMECH KONTAKTUJTE VEDENÍ ŠKOLY.

bylo zveřejněno do 13. 09. 2020 v kategorii Úvod