3. května 2021

AG testování žáků 1. stupně

Dle novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování žáků ve školách se bude provádět preventivní antigenní TESTOVÁNÍ žáků 1. stupně od 3. května 2021 POUZE JEDENKRÁT TÝDNĚ (pondělí, případně první den osobní přítomnosti žáka ve škole).
Pokud bude umožněna rotační výuka žáků 2. stupně od 10. května 2021 (jako je tomu již v některých jiných krajích ČR), nastoupí do školy v týdnu od 10. května k prezenční výuce žáci 1., 3., 5, 6. a 8. ročníku.

bylo zveřejněno do 12. 05. 2021 v kategorii Úvod