Středa 26. 6. 2024

Dokončení výměny učebnic, úklid okolí školy

Konec výuky v 11,15 hodin.

Další události